اخبار و مقالات 

کدام یک از چای سبز یا چای سیاه سالم‌تر است؟

نوشیدن چای یکی از محبوب‌ترین کارهای مردم در سراسرجهان است. چای سبز طبیعی و چای سیاه طبیعی هر دو از برگ‌های گیاه کاملیا سیننسیس (Camellia Sinensis) هستند. اما این که فواید چای سبز طبیعی بهتر است یا چای سیاه طبیعی برای بسیاری از اشخاص همچنان سوال است. اصلی‌ترین تفاوت میان چای سبز طبیعی و چای سیاه طبیعی در این است که چای سیاه طبیعی در فرایند تخمیر قرار می‌گیرد و چای سبز طبیعی نه. برای تهیه چای سیاه طبیعی، برگ‌ها در معرض هوا قرار می‌گیرند تا فرایند تخمیر آغاز شود.…

خواندن بیشتر